Monthly Archives

March 2017

Friends Life Love Work

Salamat

March 23, 2017

Kay bilis ng panahon, Na parang bang nagsimula lang kahapon. Ngayon ako’y may bagong yugtong tatahakin, Panibagong responsibilidad na bago kong haharapin. Salamat sa mga mensahe kaibigan, Hindi ko kayo makakalimutan. 🙂…

Continue Reading

Life Love

Aking Anak

March 6, 2017

Isa kang magandang surpresa na dumating sa buhay ko. Surpresang bumago at magbabago ng mundo ko. Hindi ko na mahintay ang iyong paglabas. Na para bang ang tatlong buwan na paghihintay ay maging bukas. Hiling ko sa Dyos na maging malusog ka. Ilayo sa sakit at sa sakuna. Aking Anak Mahal Kita Wala ng Katumbas Pa.…

Continue Reading

Life Love

You

March 6, 2017

and I said those are what I hope for, a dream of relationship I wish before this is the truth that I can’t just bear its YOU that I wish and hope in my prayer.  …

Continue Reading